Xác định lộ trình chuyển 70 triệu thẻ ATM sang thẻ chip

Xác định lộ trình chuyển 70 triệu thẻ ATM sang thẻ chip

(ANTV) - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khẩn trương hoàn thiện Bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa, từ đó quy định rõ thời hạn chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip khi mà Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam - NAPAS vừa hoàn thành việc xây dựng Bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa cho thẻ tiếp xúc (contact).